Τρεις ισόγειες κατοικίες με υπόγεια στη Θέση Κούνουπας της Μυκόνου.